Ritual performed in Brussels – english and translation- Author Anonymous

Of course, this is a time of fast revelations. At the same time, those revelations of false truths and fake news make us less naïve and more aware of things. But too many people are losing hope because they can not handle this ‘too much’, cannot process. When children and young people want to protect their pure hearts, they often decided not to look at any news of any source, because that news is horrible, shocking, and discourages them in building up their fine harmless dreams. Sometimes they lose hope and get depressed. Exactly this is what the dark side wants, those revelations do and can help them to achieve their horrible goals.

Natuurlijk is het bijzonder om in deze tijd op deze wereld te mogen zijn, het is ook de tijd van versnelde onthullingen. De onthulling van deze valse waarheden en allerlei ‘fake news’ maakt ons minder naïef en veel bewuster. Maar bij sommige mensen werkt dit averechts. Zij verliezen al hun hoop, en ze kunnen de informatiestroom en de hardheid ervan niet meer aan. Zij kunnen het allemaal niet meer verwerken. Wanneer kinderen, jongeren en andere pure harten in deze fase terecht komen, kiezen ze er vaak voor om het niet meer te willen weten. Het nieuws is vaak choquerend, akelig en het weerhoudt hen van het opbouwen van hun mooie dromen. Soms verliezen ze zich totaal in angst, verliezen ze al hun hoop en worden depressief. Eigenlijk spelen de rechtgeaarde onthullers daarbij ongewild sterk in de kaart van de donkere zijde, want als angst zich installeert… prepareert zich een klimaat waarin zij hun doelen veel beter kunnen realiseren.

According to us keeping hope for that big shift in consciousness and a more heart-guided world is important because hope is a powerful tool to make people creative with their co-creating minds. Thoughts do have power, but anger  too. Nothing beautiful ever was born out of ugliness, corruption, lies etc.. Therefore, this tiny little fact can help to readdress things, because it was born out of cooperation between powerful Starseed souls.

Volgens ons is het dus zondermeer belangrijk om die hoop niet te ontnemen aan de jongere generaties en menselijke angsten niet te voeden, zodat ‘the big shift’ of noodzakelijke vibratieverhoging toch kan worden gerealiseerd. Hoop is een belangrijke ‘tool’ in een wereld dat door het hart wordt gedirigeerd, en aangezien mensen hun creativiteit moeten kunnen aanspreken om te kunnen cocreëren… Gedachten hebben krachten, maar angst en boosheid zijn ook krachtig. Niets moois kwam ooit tot stand vanuit lelijkheid, corruptie of leugens… Daarom, hetgeen ik je nu zal vertellen, kan helpen bij het installeren van hoop want deze samenwerking ontstond uit een samenwerking tussen mensen met een hoge sterrenafkomst die in deze tijd incarneerden om deze wereld van binnenuit te helpen veranderen. Heel lang geleden hoorden deze zielen de noodroep van de aarde. Dus wat die dag gebeurde in Brussel als hoofdstad van Europa, dat haalde zeker niet het nieuws, maar het vond wel plaats.

So what happened in Brussels and did not reach the news channels? One day in may a group of people of different nations went to the capital of Europe and performed a ritual. The organizer did not know who would show up that day, but 40 men truly did. Most of them did not even know the other participants and they all like to stay anonymous too.

The number 40 represents transition or change; the concept of renewal; a new beginning. The

number 40 has the power to lift a spiritual state.

They were also performing a ritual to transform the darkness and rituals of the Freemasons, bringing in the age of light. 40 in the Kabbalah represents the four sides

of the world. In every sacred reading from ancient traditions, we see the mentioning of the 40 days as precursors in creating a favorable environment for change and the deep preparation of the heart through the purging of the old and of obstacles, in order to receive a new set of instructions and preparation for a new phase in life.

Op een zonnige dag in mei is er een groep van mensen uit verschillende naties naar Brussel gereisd om deel te nemen aan een soort ritueel. De organisator wist op voorhand niet wie er zou komen opdagen, maar een veertigtal mensen verschenen op de aangeduide plaats. De meeste onder hen kenden de andere mensen niet (tenzij uit vorige levens misschien). En ze willen ook graag ook anoniem blijven. Het getal ‘40’ staat voor transitie of verandering, voor een nieuw begin. Dit getal heeft de kracht om het spiritueel bewustzijn een boost te geven. Deze mensen, hoewel zij het niet allen bewust deden, transformeerden met hun ritueel ook het duister van de vrijmetselaars en hun rituelen, om het era van het licht terug te kunnen verwelkomen. 40 vertegenwoordigt ook de vier windrichtingen, met telkens de 10 plaatsen/fasen van de levensboom. De 40 dagen vertegenwoordigen ook altijd de voorbereidingstijd die nodig is om een juiste omgeving voor diepgaande verandering te creëren, want het hart heeft dat nodig om eerst nog oude en nieuwe obstakels te ruimen, om uiteindelijk vanuit een comfortabele staat nieuwe instructies te ontvangen om vorm te geven aan het nieuwe dat zich erna zal gaan manifesteren. Een totaal nieuwe cyclus of levensfase werd dus ingeleid.

This ritual was successful indeed: it was a completion of some grand cycle of time, a shift into a new age, a new way of being. The place of the ritual was important not just because it was right in the middle of the darkness of the Illuminati and Freemasons but because it is an ancient forgotten site. The reason for this is because it is a place of several ley lines crossing a power place. That place in Brussels was even a place where the Gestapo had their headquarter during wartimes. There are still secret tunnels and a lot of souls had been harnessed. This group of souls freed them this day and transmutated the energy, and gave the place back to the Goddess in order to bring more heart in Europe, in politics. The ritual could even erase the sins of that awful place, that was in smart way covered up with trees and flowers, but was, however, was still claimed by the darkest politicians and organizations of Europe. But in this time old secrets come to the surface and finally, the light can shine in the darkest caves.

Het ritueel was naar het verluidt ook succesvol. Hiermee werd de voltooiing van een grote cyclus gerealiseerd. Een nieuwe tijd die zich aankondigt met een nieuwe manier van zijn. Het ritueel was belangrijk, niet enkel omdat het plaatsvond precies in het midden van de plek van het duister (illuminate). Zij kozen namelijk heel bewust voor deze plek omdat het een vergeten sacrale site is. Waarom kozen onze voorouders en het duister voor die plek? Omdat verschillende grote leylijnen elkaar daar kruisen en er een grote krachtplaats van maken. Niet toevallig had de Gestapo er ondergronds zijn hoofdkwartier. Er zijn ook geheime tunnels waarin allerlei gebeurde dat het licht niet mocht zien en de energie van vermoorde zielen werd vastgehouden. De groep die het ritueel uitvoerde heeft deze zielen bevrijd en transmuteerde ook de energie van de plek, waar tot op de dag van vandaag politici en allerlei obscure organisaties elkaar ontmoeten en plannen smeden. Op die manier werd de plek terug aan de vrouwelijke energie gegeven, om terug meer hart te brengen in politieke zaken. In deze tijd zullen nog meer oude geheimen naar de oppervlakte komen, en net daardoor zal het licht ook gaan schijnen in de donkerste grotten.